Stichting JONG! Theater

JONG! is een in 2011 geïnitieerde stichting die zich ten doel stelt het theaterplatform voor jongeren in Roosendaal te verbreden om op deze manier de jeugd meer kans te geven om het theater te beleven.

De stichting bestaat uit een groep enthousiaste jongeren die jaarlijks hun naam op verschillende theaterproducties mogen zetten. Door samen te werken met andere culturele instellingen in Roosendaal proberen zij locale jongeren een podium te bieden waarop individueel theatertalent kan worden ontwikkeld.

Naast de jaarlijkse musicalproducties houdt
Stichting JONG! Theater zich bezig met allerhande
theaterprojecten in voornamelijk Roosendaal.
In samenwerking met Schouwburg de Kring organiseert
JONG! bijvoorbeeld verschillende interactieve activiteiten
voorafgaand aan familievoorstellingen.

Het huidig bestuur bestaat uit:

Sander Nijssen (voorzitter),
Britt van Gastel (secretaris)
Janna Mol (penningmeester)